Regler for Hvalsø Østergadecenter Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2024/25

Årsprogram 2024/25 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

48.188

i år

Login »

 

Regler for Aktivitetscenter - Østergade 1, 4330 Hvalsø

 

Generelt

I tidsrummet 8:00-17:59 er lokalerne til rådighed for foreninger/grupper med pensionister og/eller efterlønnere som medlemmer. Fra kl 18:00-7:59 er lokalerne til rådighed for øvrige foreninger og grupper. Lokalerne kan bookes kontinuerligt og/eller ad hoc

Det er ikke tilladt at bruge lokalerne til private, partipolitiske og/eller religiøse arrangementer. Arrangementer med musik må ikke være til gene for naboerne.

Booking

Ved booking benyttes Lejre Kommunes system Conventus. Den der booker er ansvarlig for gruppen han/hun booker for. Det er også muligt at booke ved at sende en email til netcafee@pc.dk. Er booking foretaget via email modtages en bekræftelse med svar på den fremsendte email.

Det er muligt at booke lokaler hele døgnet.

 

Antal deltagere

Samtlige foreninger/grupper, der benytter huset, skal registrere antal deltagere i husets bog, der forefindes i køkkenet.

Formålet med denne registrering er at få et samlet overblik over det antal brugere, der kommer i Østergade gennem hele året.

 

Betaling

Der skal betales kr. 3,00 for hver deltager pr. gang.

De enkelte grupper har et ansvar for, at betaling i henhold til reglerne foretages. Betalingen foretages bagud for en enkelt dag, halv eller hel sæson. Enkelte grupper modtager en opkrævning med betaling forud for et helt år.

Beløbene skal indbetales til Centerrådets konto i Spar Nord, reg. 9011, konto 4577981588. Det er ikke muligt at betale med MobilePay.

Nøgler

Centerrådet har en liste over samtlige nøgler til huset og til hvem, de er udlånt.

Ved indgåelse af aftale om benyttelse af et lokale aftales lån af nøgle. Faste brugere kan tildeles nøgler til huset. I den forbindelse underskriver modtageren en erklæring med bla følgende tekst :

At modtager er personlig ansvarlig for opbevaring og brug af nøglen

At brugeren ikke må overdrage nøglen til en anden person At brugeren ved bortkomst skal erstatte nøglen

 

Ved ad hoc brug aftales det i forbindelse med bookingen, hvorledes man skal forholde sig. Nøglerne er kommunens ejendom, hvorfor en bortkommen nøgle skal erstattes af brugeren.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i kommunens lokaler og arealer. Bygningerne Østergade 1, 4330 Hvalsø og parkeringspladsen derved er kommunens.

 

Levende lys

Det er kun tilladt at benytte fyrfadslys i dertil indrettede lysestager.

 

Oprydning

Brugerne skal selv sørge for oprydning. Kaffemaskinerne skal slukkes, køleskabe sikres, at dørene er lukket. Køleskabene ryddes for mad og fordærvelige drikkevarer. Gulvene i salene fejes og brugt service skal vaskes og tørres af. Opvaskemaskinen skal efterlades tømt. Affaldsposer med affald skal tømmes. Bordene skal tørres af. Er der spildt på gulvene skal dette vaskes af. Borde og stole i de benyttede lokaler skal sættes på plads.

 

Misligeholdelse

 

Det er alle brugeres fælles ansvar at bevare huset og lokalerne i god stand, til gavn for nuværende og kommende brugere.

Misligholdelse af lokalerne samt overtrædelse af nærværende regler vil medføre, at brugen af lokaliteterne ophører og brugeren gøres økonomisk ansvarlig hvis misligholdelsen påfører centerrådet og kommunen en udgift.

Hvis der mangler porcelæn, eller noget går i stykker, skal det registreres i husets bog.

 

Flugtveje

Cykler skal stilles i cykelstativerne. Der må ikke stilles cykler eller andet, der kan spærre for flugtvejene, herunder de forskellige indgangspartier.

Vedtaget af Centerrådet på mødet den 13/3-2024 Hvalsø Østergadecenter

Centerrådet

 

 

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84