Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Årsprogrammet 2021/22

Årsprogram 2021/22 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

11.223

i år

Login »

Husets regler

Disse husregler gælder for alle, der benytter lokalerne i Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø.

Hvem kan benytte centret?

Mandag til fredag kl. 8.00 – kl. 17.59:
Centret er til rådighed for efterlønsmodtagere og alle pensionister i Lejre Kommune til aktivitet, samvær og motion.

Øvrige foreninger og grupper kan efter aftale benytte lokalerne i centret, hvis disse ikke er optaget til ovenstående formål.

Mandag til fredag efter kl.18.00 og i weekender:
Alle foreninger og grupper kan efter aftale benytte lokalerne i centret.


Særlige forhold vedr. brug af centret

Det er ikke tilladt at holde private, partipolitiske eller religiøse arrangementer.

Det er tilladt at holde arrangementer m.v. med musik, hvis dette ikke er til gene for naboerne.


Lokalereservation

Reservation af lokaler mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl.17.59 skal ske ved henvendelse til centerrådets formand, eller Bookning af lokalet sker via Conventus.
Lokalereservation af salen til enkeltstående arrangementer eller undervisning efter kl. 18.00 og i weekender sker gennem Kultur & Fritid, Bookning af lokalet sker via Conventus eller e-mail: flrbuk@lejre.dk, henvendelse kan også ske til Centerrådet e-mail netcafee@pc.dk eller til Britta Kalledsø e-mail brittak@adslhome.dk

Lokalereservation af ”Det Blå Rum” til enkeltstående arrangementer eller undervisning efter kl. 18.00 og i weekender sker gennem Centerrådet, Bookning af lokalet sker via Conventus, henvendelse kan også ske til Centerrådet e-mail netcafee@pc.dk eller til Britta Kalledsø - e-mail brittak@adslhome.dk.

 

Udlevering og aflevering af nøgler
Udlevering af nøgle sker efter henvendelse til centerrådsformand Claus Carmel på tlf.: 
21 22 94 22.

Nøglen skal afleveres senest dagen efter brugen af centret eller efter aftale.


Betaling for brug af faciliteter / brugerbetaling.
Der skal betales for brugen af faciliteterne i Hvalsø Østergadecenter.

Betalingen er kr. 3,00 pr. person pr. gang.

 

Faste brugere:

Foreninger / klubber der er faste brugere af centret, betaler et fast beløb, som dækker antallet af personer og de gange, centret benyttes over et kalenderår.

Faste brugere opkræves betaling én gang årligt (i januar).

 

 

Enkeltstående brugere:

Brugere, der benytter salen / ”Det Blå Rum” til enkeltarrangementer, opkræves betaling efter aftale.

 

Brugerbetaling:

Bruger betalingen indsættes på Centerrådets bankkonto i Spar Nord. Reg. Nr. 9011 konto nr. 457 798 1588, husk at anføre navn på indbetalingen.

For brug af motionsrum og EDBrum betales der 10,00 kr. pr. gang, eller efter aftale.

Ordningen med betalingen (excl betaling vedr. motionsrum) administreres af centerrådet. Betalingen kommer brugerne til gode, da pengene benyttes til opretholdelse og forbedring af centrets standard / faciliteter.

Betalingen dækker bl.a. vedligeholdelse af og faste udgifter til køkkenfaciliteter o.l., eventuelle skader på indbo samt oprettelse af nye aktiviteter og indkøb af nyt inventar.

 

NOTERING af deltager:

Efter hvert møde / arrangement noteres deltagerantallet i ”Husets bog”, der ligger i køkkenet.

 

Brug af levende lys.

Der må kun bruges levende lys i form af fyrfadslys i dertil indrettede lysestager.

Oprydning
Køkken og lokaler skal afleveres i den stand, som de blev overtaget.

Brugerne skal selv sørge for oprydning, fejning af sal og opvask ifølge de ophængte ordensregler for huset. Opvaskemaskinen skal tømmes inden man forlader huset.

Efter brug af salen sættes borde og stole som foreskrevet på ophængt oversigt.

Lejre Kommune varetager øvrig rengøring.

Skader og mangler skal noteres i ”husets bog” der forefindes i køkkenet.

 

Misligholdelse
Misligholdelse af lokalerne samt overtrædelse af husreglerne vil medføre, at udlånsaftalen ophører.

Brugeren gøres økonomisk ansvarlig i forbindelse med, at ekstra udgifter påføres kommunen eller huset.

Det er centerrådet, der foretager det daglige opsyn med centret.

 

Rygning
Hvalsø Østergadecenter er røgfrit. Der må ikke ryges på matriklen, rygeforbuddet gælder også e-cigaretter.

 

Flugtveje

Af hensyn til flugtveje må der ikke stilles cykler eller andet ved og omkring indgangspartierne.

 

Hvalsø Østergadecenter

Centerrådet.


Således vedtaget af Centerrådet den 24.06.2021.

 

 

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84