Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Årsprogrammet 2020/21

Årsprogram 2020/21 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

5.279

i år

Login »

Nøgleregulativ

Nøgleregulativ omhandlende adgang til Hvalsø Østergadecenter.

Alle nøgler er vedhæftet en alarmbrik med indbygget chip til aktivering eller deaktivering af tyverialarmen. Hver enkelt alarmbrik er individuelt indkodet i alarmens betjeningspanel.

Alle nøgler er kommunens ejendom og administreres af centerrådsformanden.

Alarmsystemet efterses og vedligeholdes af alarmfirmaet.

Administration, opbevaring og udlevering af nøgler foretages af centerrådsformanden.

Regler for udlevering af nøgler til foreninger / brugere, fastsættes af centerrådet.

Centerrådsformanden udarbejder et skema med angivelse af udlånte nøgler.

Heraf skal fremgå hvem den enkelte nøgle er udlånt til. Brugeren kvitterer for modtagelse af nøgle og alarmbrik. Brugeren er personlig ansvarlig for opbevaring og brug af nøgle. Nøglen må ikke udlånes / overleveres til andre.

Hvis en nøgle med alarmbrik bortkommer, annulleres alarmbrikken i alarmsystemet ved centerrådsformanden / næstformandens foranstaltning.

Centerrådet vurderer herefter om ny nøgle med alarmbrik kan udleveres.

Fast nøgle med alarmbrik udlånes kun til foreninger / klubber der kan godtgøre et ugentligt behov for brug af aktivitetshuset, for nøgler der stilles til rådighed for disse, betales kr. 100,00 pr.nøgle pr. kalenderår.

Dagligt udlån / modtagelse af nøgle til øvrige brugere foretages i motionisternes åbningstid, mandag – fredag fra kl. 9 - 11, eller efter aftale med centerrådets formand.

Alarmsystem.

Instrukser vedrørende alarmsystemet udleveres ved afhentning af nøgle.

Hvis fejlalarmering og man IKKE ringer og opgiver kodeord, bliver forening/klub pålignet en afgift dags dato på Kr. 1.200,00.

Hvalsø Østergadecenter

Centerrådet

 

Således godkendt af kommunen og vedtaget af centerrådet den 21.04.2017.

 

 

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84