Husregler for Lejre Øst Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2023/24

Årsprogram 2022/23 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

31.597

i år

Login »

Husregler

Centrene ejes af Lejre kommune og bruges til aktiviteter for yngre og ældre pensionister samt efterlønsmodtegere i kommunen.

Planlægning af aktiviteter sker i samarbjede med ansatte, Centerråd og brugere.

Der indgår mange frivillige i det daglige arbejde.

Særlige forhold vedr. brug af centre i Lejre Øst.

Det er ikke tilladt, at holde private, politiske eller religiøse arragementer.

Ved lån af husene.

(afsnittet her gælder ikke Nødager)

Udlevering af nøgle sker ved henvendelse til den ansatte i lokalområdet på tlf. 4640 0184.

Nøglen skal afleveres senest dagen efter brugen af huset eller efter aftale.

Der underskrives for udlån af nøgle. Den ansvarlige er erstatningspligtig ved nøglens bortkomst.

Den ansvarlige har ligeledes ansvar for, at huset efterlades i samme stand som modtaget.

Eventuelle ødelagte ting (f.eks. porcelæn) erstattes.

Lyset slukkes, vinduer lukkes og dørene låses.

Oprydning

Køkken og lokaler skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

Brugerne skal selv sørge for oprydning,fejning/støvsuge og opvask. Efter brug af lokalerne sættes borde og stole på plads.

Rygning

Huset følger Lejre kommunes rygepolitik. Det vil sige, at der kun må ryges udendørs. Ved overtrædelse af rygeforbudet bortvises vedkommende.

Brugerbetaling

Der er brugerbetaling i alle aktivitetscentrene i Lejre kommune. Brugerbetalingen er kr. 3,00 pr. person pr. gang eller et fast beløb, som dækker antallet af personer de gange, huset benyttes et kalenderår.

Brugerbetalingen administreres af Centerrådet. Betalingen kommer brugerne til gode, da pengene benyttes til opretholdelse og forbedring af husets standard, samt oprettelse af nye aktiviteter.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84