Historie Lejre Øst Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2023/24

Årsprogram 2022/23 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

31.564

i år

Login »

Husets historie

Huset er opført som folkeskole, hvor indretningen, udover klasselokaler, tillige tjente som bolig for læreren. Lærerboligen var indrettet på førstesalen, samt i vinkelbygningen.

Huset er gennem tiderne ændret flere gange, med forskellige funktioner.

Efter opførelsen af den noget større skole nedenfor bakken, er huset i en periode anvendt som bibliotek og lærerbolig på 1. salen, mens vinkelbygningen lå urørt hen.

I 1999 blev huset renoveret og indrettet til brug for ældreklubberne, lejligheden i vinkelbygningen blev inddraget, og 1. salen blev blændet af.

I dag er det efterlønsmodtagere og  pensionister som bruger huset, og udøver mange forskellige aktiviteter og socialt samvær.

Lokalerne er indrettet så gangbesværede og kørestolsbrugere kan deltage.

Indenfor husets rammer er der etableret  hold med hver sit interesseområde.

Det er kendetegnende for Lejrevej at det primært er frivillige der underviser/vejleder, men der kan være grupper som  understøttes af en ansat og frivillige.

Tilbudene fremgår af aktivitetsprogrammet, som udkommer i juni/juli måned. Programmerne bliver uddelt til alle pensionister i lokalområdet, ca 1.550 stk. Efterlønsmodtagere må selv afhente i centrene, biblioteket eller i Borgerservice.

Aktivitetscenteret  ejes af Lejre kommune.

Lederen af aktivitscentrene er ansat af kommunen og er beslutningstager omkring den daglige drift.

Centerrådet for Lejre Øst består af borgere fra lokalområdet og her tages der beslutninger om hvilke aktiviteter og arrangementer der foregår  i huset.
Overordnede fælles retningslinier og aktiviteter på tværs tages op i koordinationsudvalget.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84