Aktivitetscenter Østergaard's historie Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2023/24

Årsprogram 2022/23 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

31.577

i år

Login »

Husets historie

Østergaard var oprindelig en gammel fire-længet gård, som blev revet ned i 1894. Ejeren af gården hed Roslev og var medlem af folketinget.Det siges, at han forventede at blive landbrugsminister, og at det var årsagen til, at han byggede en ny gård op, så han kunne bo standsmæssigt som minister.

I 1903 stod det nye stuehus færdigt, - og da havde det kostet 20.000 kr.I 1904 dør Roslev uden at være blevet landbrugsminister, og enken bor herefter på gården til 1907, hvor hun sælger den til Niels Buhl fra Randers. I 1912 sælger Buhl jorden fra til et udstyknings-konsortium.

Østergaard set fra hovedindgangen

Hovedbygningen ligger herefter tom til 1913, hvor den købes af "Fredehjemsbestyrelsen" for 10.500 kr.
Denne bestyrelse opretter et pigehjem i bygningen, hvor der gennem årene boede op til 37 piger ad gangen sammen med ansatte.

I 1939 blev der bygget en gymnastiksal og nogle værelser til huset. Pigerne arbejdede og lærte husholdning. Der var vaskeri og fransk strygning, som også blev tilbudt omegnens beboere at benytte, mod betaling.

Gamle regninger fra den tid findes på lokalhistorisk arkiv i Sæby, hvor der også kan læses meget mere historisk om huset.

I 1974 blev "Fredehjemmet" solgt til "Hornsherred Lilleskole" for en pris af 400.000 kr. med en udbetaling på 60.000 kr. Huset gik på tvangsauktion ca. 2 år senere, idet kommunen fik tilbud om at købe huset, men politikerne kunne ikke blive enige.

I 1978 kommer Tvind så på banen som køber, og det hjælper gevaldigt på enigheden blandt politikerne, som beslutter at købe huset for blandt andet at kunne få fysiske muligheder for at oprette et pensionistcenter.

Husets oprindelige navn "Østergaard" genoplives.

Østergaard Aktivitetscenter blev indviet den 3. oktober 1979, hvor ca. 500 m² var til rådighed for de 75 ældre, som brugte huset i løbet af ugen.

Østergaard i dag

Østergaard Aktivitetscenter er i dag fuldt udbygget med 1100 m2 til aktivitetsbrug. I vinterperioden mødes ca. 1.250 ældre, mens lidt færre benytter faciliteterne i sommerperioden.

Husets åbningstider er:

Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00 til 13.00

Enkelte aktiviteter kan fortsætte efter kl. 16.00 efter nærmere aftale med lederen.

Brugerne er aktive efterlønsmodtagere og alle pensionister, som dyrker forskellige aktiviteter og socialt samvær.

Inden for husets rammerer etableret et stort antal hold med hver sit interesseområde indenfor hobbybetonede aktiviteter, håndarbejde og fritidsinteresser.

Tilbuddene i og udenfor huset fremgår af Aktivitets-programmerne, som centerråd og bladudvalg udfærdiger, og som "postomdeles" af frivillige, til omkring 3.500 borgere.

Årligt arrangeres mange festlige sammenkomster, hvor alle er velkomne.

Der har gennem årene stort set været fuldt hus ved alle planlagte aktiviteter. Der er ca. 55 faste grupper om ugen, plus nogle enkeltstående arrangementer, hvoraf nogle aktiviteter foregår ude i naturen og i de mindre landsbyer. Aktiviteterne er tilrettelagt således, at alle kan deltage i de netværksskabende grupper.

Der er taget højde for gangbesværede og kørestolsbrugere i og uden for huset.

Kulturen på Østergaard er, at frivillige underviser og hjælper hinanden. Grupper for visiterede brugere på Østergaard understøttes af ansatte og frivillige hjælpere. Der organiseres - med frivillig hjælp - tilbud om transport til og fra centeret.

Østergaards Aktivitetscenter ejes af Lejre Kommune.

Beslutninger omkring den daglige drift tilrettelægges af lederen af aktivitetsventrene.

Centerrådet træffer beslutninger om hvilke aktiviteter der foregår på Østergaard.

Overordnede fælles retningslinier og aktiviteter på tværs tages op i koordinationsudvalget.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84