Husregler for Nødager Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

                                                                                                                            Facebook

 

Årsprogrammet 2024/25

Årsprogram 2024/25 for aktivitetscentre

Hent program »

 

 

Du er besøgende nr.

41.008

i år

Login »

Husregler

Huset ejes af Lejre kommune og bruges til aktivitetshus for efterlønsmodtagere og alle pensionister i kommunen.

Aktivitetscenteret kan bruge Nødager på alle hverdage, da huset  også bruges til andre formål.

Planlægning af aktiviteter sker i samarbjede med ansatte, Centerråd og brugerne.

Der indgår mange frivillige i det daglige arbejde.

Dagligt brug af huset:

Brugerne skal selv sørge for oprydning, fejning/støvsugning og opvask. Efter brug af lokalerne sættes borde og stole på plads. Køkken og lokaler skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

Rygning

Huset følger Lejre kommunes rygepolitik. Det vil sige, at der kun må ryges udendørs.

Ved overtrædelse af rygeforbudet bortvises vedkommende.

Brugerbetaling

Der er brugerbetaling i huset. Brugerbetalingen er kr. 3,00 pr. person pr. gang eller et fast beløb, som dækker antallet af personer, de gange huset benyttes et kalenderår.

Brugerbetalingen administreres af Centerrådet. Betalingen kommer brugerne tilgode, da pengene benyttes til opretholdelse og forbedring af husets standard, samt oprettelse af nye aktiviteter.

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84