Aktivitetscentrene i Lejre Kommune Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Årsprogrammet 2020/21

Årsprogram 2020/21 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

1.092

i år

Login »

Forårshilsen fra aktivitetscentrene

Forårshilsen fra aktivitetscentrene

Oprettet 12-05-2020 11:53

12 maj 2020

Forårshilsen fra Aktivitetscentrene

Det er en mærkelig tid vi alle befinder os i lige nu. Vi ved ikke hvad fremtiden bringer og hvornår vi vender tilbage til ”normale” tilstande.

Hele Danmark har været lukket ned siden midten af marts og der er fortsat nedsat aktivitet mange steder.

Status: Aktivitetscentrene har været lukket og er fortsat lukket til d. 8. juni. Efter 8. juni kommer der igen nye udmeldinger fra Sundhedsmyndighederne og Regeringen, men lige nu ved vi ikke, hvornår vi får lov til at åbne igen. Der er ingen tvivl om at det bliver en forandret verden I møder ind til, når aktivitetscentrene lukker op igen. Vi skal fortsat holde afstand og iagttage alle de hygiejniske forholdsregler I alle sammen er godt bekendt med; håndvask og sprit, igen og igen.

Når aktivitetscentrene åbner, vil der være øgede krav til rengøring. Dette vil der blive udarbejdet retningslinjer for, så alle er bekendt med og er trygge ved dette.

Vi ved endnu ikke om forbuddet om forsamlinger over 10 personer ophæves eller ændres til flere personer.  I forlængelse af dette skal vi også her gentænke hvordan vi kan afholde de mange aktiviteter vi normalt har på vores 5 aktivitetscentre.

Årsmøder og valg til centerrådene: Det har ikke været muligt at afholde valg til centerrådene. De nuværende 3 Centerråd vil gerne fortsætte endnu et år. Det er vigtigt at vi har erfarne folk i rådene når vi igen åbner. Denne beslutning om forlængelse af rådenes valgperiode bliver drøftet videre i Koordinationsudvalget og er godkendt fra Lejre Kommunes Social- Sundhed og Ældre Udvalg.  Alle er enige om det er en god beslutning

Koordinationsudvalget holder møde midt i maj måned efter udmelding fra Regeringen og drøfter hvordan og hvornår vi kan åbne for alle Jer brugere på forsvarlig måde.

Bladudvalget er i fuld gang med at færdiggøre programmet. De fleste har sendt deres annoncer ind og her ses også håb om at vi kan vende tilbage til de tidligere aktiviteter. Der er endnu ikke en dato for hvornår vi modtager de mange programmer, men det vil blive annonceret i dagspressen, i lokalaviserne, på Aktivitetscentrenes hjemmeside samt på Østergaards Facebook side. Mere information om dette senere.

Der begynder at komme henvendelser om åbning af motionsfaciliteterne. Her får alle samme besked: vi afventer udmelding fra Regeringen og når vi åbner, vil det være ud fra gældende retningslinjer så alle kan træne på betryggende måde, så vi passer på os selv og hinanden.

Denne situation har ingen af os prøvet før og vi høster vores erfaringer løbende. 

Vi ved det har været en svær tid med mange tanker og afsavn men også håb om at vi snart kan komme i gang igen.

Til sidst vil jeg sende alle Jer en stor hilsen, med håbet om vi snart ses igen.  Del og send gerne denne hilsen videre.

Mange venlige hilsner

Solveig Hitz, leder af Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

 

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby

4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84

Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge+45 46 40 01 84
Aktivitetscentrene i Lejre KommuneKarlebyvej 58, Ll. Karleby
+45 46 40 01 844070 Kirke Hyllinge

Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Karlebyvej 58, Ll. Karleby
4070 Kirke Hyllinge
+45 46 40 01 84