Aktivitetscentrene i Lejre Kommune

Husets historie

Huset ejedes fra starten af Hvalsø Gl. savværk som blev drevet af forskellige ejere frem til 1973.

Herefter overtages huset og området af Hvalsø kommune, som fjerner alle gamle bygninger, bygger mødesalen til og etablerer parkeringspladsen.

Mødesalen bliver herefter brugt til kommunale aktiviteter som byrådsmøder og lign. Herudover udlåning til foreningsarrangementer m.m.

Selve beboelsen bruges som samlingssted for forskellige foreninger, husmoderforening, pensionisterne og hjemmeplejen.

Beboelseshuset er restaureret og ombygget nogle gange gennem tiderne.

I 1995 overtages beboelseshuset af Hvalsø Lokalarkiv som benytter huset indtil efteråret 2007.

I foråret 2008 bliver hele huset overtaget af de frivillige foreninger og kommunen stiller et renoverings beløb til rådighed.

Huset er i dag åbent for efterlønsmodtagere og alle pensionister som udøver forskellige aktiviteter og det sociale samvær.

Tilbuddene i og uden for huset fremgår af aktivitets-programmerne som centerrådet og bladudvalget udfærdiger og som ”postomdeles” af frivillige til omkring 1200 borgere i Hvalsø og omegn.

Der er taget højde for, gangbesværede og kørestolsbrugere i og uden for huset.

Ved arrangementer i salen, er der højttaleranlæg tilkoblet teleslynge.

Aktivitetscentret Østergade 1 ejes af Lejre kommune og beslutninger omkring den daglige drift tilrettelægges af centerrådet i samarbejde med den kommunale leder af kommunens aktivitetscentre.

Overordnede fælles retningslinier og aktiviteter på tværs tages op i koordinationsudvalget.

 

Årsprogrammet 2017/18

Årsprogram 2017/18 for aktivitetscentre

Hent program »

Du er besøgende nr.

19.254

i år

Login »